Sol över backen


Sol

Sol över backen
Brahe Djäknar och Florakören, Kungsvägens Kör, Svenska Oratoriekören, Walentinakören, Vasa Kammarkör

27 folksånger arrangerade för blandad kör av Otto Andersson

 1. Nu vi gratulera er
 2. Dryckesvisa
 3. O, flicka lilla
 4. Vinden drar
 5. Nu drickom goda vänner
 6. Avskedsskålen
 7. Ungersven han sade till stalldrängen
 8. Där sitter en fågel
 9. Staffan var en stalledräng
 10. Det stod en jungfru uti en hage
 11. Du är min enda brutna ros
 12. Kom flicka lilla i lunden gröna
 13. En älskelig vän
 14. Inte sku jag ha friat till dig
 15. Gossen han är lessen
 16. En vacker vän
 17. Ant han dansa med mig
 18. Gästerna samlas
 19. Brudefärden
 20. Vigseln
 21. Rosan
 22. Skymningsdansen
 23. Men liljorna de växa upp om våren
 24. Slutmarsch
 25. Slumrande toner
 26. Sommarmarsch
 27. Jungfrun träder fram på riddarsalens golv
Kungsvägens kör
Dir. Gunilla Josefsson
Svenska Oratoriekören
Dir. Matti JärvinenWalentinakören
Dir. Johan Sundqvist
Vasa Kammarkör
Dir. Leif-Johan Höckert

Brahe Djäknar och Florakören
Dir. Ulf Långbacka