Vasa Kammarkörs dirigenterMaria Timoshenko

Maria Timoshenko

Dirigent 1.8.2006 - 31.7.2011

Kördirigent och musiklärare med examen från Saratov statliga L.V. Sobinov-konservatoriet (Ryssland) inom utbildningsprogrammet för kördirigering.

Maria Timoshenko, som kommer från Ryssland, har från år 2005 arbetat i Finland som diplomdirigent och musikmagister med ett antal körer, bl.a. Vasa Kammarkör i Vasa, Karleby kammarkör, Sångkör i Kronoby, Novato i Nykarleby och studentkören Pedavoces i Vasa. Därtill är hon anlitad som lärare i både musikskola och medborgarinstitut. För närvarande leder hon några kurser i bl.a. pianospelning och sång.

Foto: Studio B. Norrgård

År 2008 deltog hon i European master Class in Choral Conducting i Uppsala Universitet (Sverige), som gett 7,5 ECTS. Hon har studerat körledning för bl.a. prof. Herbert Böck, Österrike, prof. Stefan Parkman, Sverige, prof. Pier Paolo Scattolin, Italien. Eftersom Marias stora personliga intresse är kördirigering, är hon mån om sin egen professionella utveckling. Därför deltar hon regelbundet i kurser och fortbildning för kördirigenter, bl.a.:

  • Nordklang-13, Sverige, (2007)
  • Grieg international choir festival, Norge, (2007)
  • Dirigentsymposium, Norge, (2007)
  • 8th World Symposium on Choral Music, Danmark, (2008)
  • Orthodox Music Festival (special program), Ryssland, (2009)
  • Europa cantat XVII (conducters program), Nederländerna, (2009)
  • Flertalet lokala kurser och seminarier.

Hennes körer konserterar såväl i Finland som utomlands, deltar i olika projekt och samarbetar med andra körer, orkestrar och dirigenter.Gerd Lindén

Gerd Lindén

Dirigent 1.8.2004 - 31.2.2006

Gerd Lindén är sångerska, sånglärare och kördirigent. Gerd Lindén (f. Granholm) är född i Solf, Korsholm. Grunden till hennes musikintresse lades när hon var elev i Solf musikskola. Hon blev färdig musikmagister från Sibeliusakademins avdelning för kyrkomusik 1987. Våren 2000 avlade hon diplom i sång. Gerd är numera frilanssångerska och fungerar bl.a. som sånglärare, körledare och ger solistkonserter. Hon anlitas ofta som solist tillsammans med körer.Camilla Cederholm

Camilla Cederholm

Dirigent 1.8.2001 - 31.7.2004

Camilla Cederholm är utbildad musikpedagog vid Sibelius-Akademin. Cederholm jobbar som lektor i musik vid Jakobstads gymnasium och Oxhamns skola. Hon har jobbat med körer av olika slag i många sammanhang, och har själv också en diger erfarenhet som körsångare, bl.a. i His Master's Noise. Cederholm har studerat komposition och arrangering för bl.a. Harri Wessman och Olli Kortekangas. Eftersom Cederholm själv är sångerska ligger de vokala formerna nära hennes hjärta. Den första större vokalhelhet som Cederholm gjort är Missa brevis, som Vasa kammarkör uruppförde våren 2002. Camilla leder också vuxenkören Take Off i Jakobstad.Leif-Johan Höckert

Leif-Johan Höckert

Vasa Kammarkörs dirigent 1.8.1983 - 31.7.2001, hedersdirigent

Leif-Johan Höckert har varit Vasa Kammarkörs dirigent från 1983 till 2001, efter att ha varit körens vicedirigent 1981-83. Tidigare har han innehaft dirigent- och vicedirigentskap i ett flertal körer, bl.a. Trefaldighetskyrkans kör i Vasa (1980-81), Chorus Sanctae Ceciliae (vicedir 1971-1976) och Akademiska Sångföreningen (vicedir 1963-1970). Åren 1967-68 samt 1969-74 sjöng han i Radions Kammarkör. Han har även studerat violin för Leena Siukonen vid Sibelius-Akademins ungdomsavdelning. Körledning har han studerat bl.a. för Harald Andersén och Anders Eby och vid mästarkurser för prof. Dan-Olof Stenlund och prof. Eric Ericson.Per-Håkan Jansson

Per-Håkan Jansson

Vasa Kammarkörs dirigent 16.11.1981 - 31.7.1983


Lars Ryde

Lars Ryde 26.10.1915 - 18.12.1983

Vasa Kammarkörs grundare, dirigent 1961 - 1981, hedersdirigent