10-års historik


- 8 -vad sade kritiken?

Vasabladet 3.3.1963

"— Tag in alla färger, allt ljus i din själ... Med de orden i Karin Mandelstams Sommarsvit vill jag beteckna den ton man fick känning med när den första kammarkörkonserten i Vasa gavs — i går kväll med dir. mus. Lars Ryde som dirigent för Vasa Kammarkör.
Den har uppenbarat sin mottaglighet för den inspiration som kan ges av en gediget kunnig dirigent, en Ryde, som på ett rent sätt inspirerar till rent utförd musik. Detta innebär ett högt betyg för dirigenten men också för kören... Kören är ännu inte något fullödigt instrument, därtill har dess prövo- eller inspelningstid varit alltför kort. ...att första sopranen någon gång bröt igenom den gräns som helheten och dirigenten dikterade, att tenorerna tidvis inte förmådde bära fram hela den klang de tilldelats, att en viss försiktighet hos dirigenten i början väckte Lust und Freud att få lyssna till en mer fri, understruken klangglädje, att körens textuttal inte var fullt klart... Vasa Kammarkörs framträdande hälsades med tacksamhet och stort bifall av en talrik publik. Kören tillönskas förstärkning och välgång i sitt intresse när den skall inta sin plats i vårt musikliv. Vasa Kammarkör har möjligheter att bli rikt givande. Det gav den löfte om i går."

K.

Hufvudstadsbladet 5.3.1963

"Med högt ställda förväntningar emotsåg man Vasa Kammarkörs debut i Vasa senaste lördag. Körunderlaget utgörs av aderton röster, vilka målmedvetet ansats och trimmats till en genomarbetad helhet under närmare två års tid. Det första framträdandet har framskjutits gång på gång. Vare det dock sagt att resultatet fullt och helt stod i paritet med förväntningarna. Det kan diskuteras om man överhuvud hört något liknande i Vasa av en inhemsk kör, måhända då närmast av Klemetti-institutets kammarkör.